Obniżenie wysokości opłat za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Katowice - 21 maja 2012

 

18 maja 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (z dnia 20 kwietnia 2012 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

Rozporządzenie to likwiduje m. in. papierową wersję Monitoru Sądowego i Gospodarczego, który od teraz będzie wydawany w formie elektronicznej w formacie Portable Document Format (PDF) generowanym w sposób umożliwiający przeszukiwanie i wydruk dokumentu.

Najważniejszą jednak zmianą, jaką wprowadza rozporządzenie, jest obniżenie z 500 zł do 100 zł opłaty za ogłoszenie pierwszego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Niestety w dalszym ciągu opłata za ogłoszenie kolejnych wpisów wynosi 250 złotych. Jest to już kolejne w ciągu ostatnich 12 miesięcy obniżenie opłat rejestracyjnych. Koszt rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi zatem aktualnie 600 zł, z czego 500 zł wynosi opłata stała od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS, a 100 zł opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zmiany te należy ocenić pozytywnie, jednakże przy tak drastycznej obniżce opłaty za pierwszy wpis, dziwić musi pozostawienie opłaty za ogłaszanie kolejnych wpisów (np. wszelkich zmian w umowie spółki) na dotychczasowym poziomie.

 

Opracował:
dr Piotr Jankowski